Môn Vật Lý Lớp 10 một bình đầy không khí ở điều kiện tiêu chuẩn ( t= 0 độ ,P= 1.013×10^5Pa) được đậy bằng 1 vật có khối lượng 2kg. Tiết diện của miệng bì

Question

Môn Vật Lý Lớp 10 một bình đầy không khí ở điều kiện tiêu chuẩn ( t= 0 độ ,P= 1.013×10^5Pa) được đậy bằng 1 vật có khối lượng 2kg. Tiết diện của miệng bình 10cm2. Tìm nhiệt độ lớn nhất của không khí trong bình để không khí không đẩy được nắp bình lên và thoát ra ngoài. Biết áp suất khí quyển là Po= 10^5Pa Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
7 ngày 2022-01-11T01:16:31+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-11T01:17:57+00:00

  Đáp án:

  \(50,{4^0}C\)

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  Lượng không khí trong bình được đun nóng trong một quá trình đẳng tích.

  Trạng thái 1: \(\left\{ \begin{array}{l}{t_1}\; = {\rm{ }}{{\rm{0}}^0}C \to {T_1}\; = 0 + 273 = 273K\\{p_1}\; = {\rm{ }}1{\rm{ }}atm\end{array} \right.\) .

  Trạng thái 2: \(\left\{ \begin{array}{l}{t_1}\; = ?\\{p_2}\; = \dfrac{F}{s} + {p_0}\end{array} \right.\)

  Trong quá trình đẳng tích:

  \(\dfrac{{{p_2}}}{{{T_2}}} = \dfrac{{{p_1}}}{{{T_1}}} \to {T_2} = \dfrac{{{p_2}{T_1}}}{{{p_1}}} = 323,{4^0}K\)

  0
  2022-01-11T01:18:24+00:00

  Đáp án:

   t2=50,4 Độ C

  Giải thích các bước giải:
  \({T_1} = 273K;{P_1} = 1,{013.10^{15}}Pa;m = 2kg;S = 10c{m^2};{P^0} = {10^5}Pa\)

  Lượng khí trong bình được đun nóng trong quá trình đẳng tích:

  \({{P_2} = \dfrac{F}{S} + {P_0} = \dfrac{{2.10}}{{{{10.10}^{ – 4}}}} + {{10}^5} = 1,{{2.10}^5}Pa}\)

   Qúa trình đẳng tích: 
  \(\dfrac{{{P_1}}}{{{T_1}}} = \dfrac{{{P_2}}}{{{T_2}}} \Rightarrow {T_2} = \dfrac{{{P_2}{T_1}}}{{{P_1}}} = \dfrac{{1,{{2.10}^5}.273}}{{1,{{013.10}^5}}} = 323,4K \Rightarrow {t_2} = 50,{4^0}C\)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )