Môn Vật Lý Lớp 10 Một bình thép chứa khí ở 27°C dưới áp suất 4atm.Nhiệt độ của khí trung bình bao nhiêu khi áp suất khí tăng lên 8atm

Question

Môn Vật Lý Lớp 10 Một bình thép chứa khí ở 27°C dưới áp suất 4atm.Nhiệt độ của khí trung bình bao nhiêu khi áp suất khí tăng lên 8atm Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Audrey 2 ngày 2022-01-15T06:29:46+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-15T06:31:29+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  {T_1} = {t_1} + 273 = 27 + 273 = 300^\circ K\\
  {p_1} = 4atm\\
  {p_2} = {p_1} + 8 = 4 + 8 = 12atm\\
   –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – \\
  {t_2} = ?
  \end{array}\)

  Vì khí chứa trong bình thép nên thể tích không đổi.

  Áp dụng định luật Sác lơ:

  \(\begin{array}{l}
  \dfrac{{{p_1}}}{{{T_1}}} = \dfrac{{{p_2}}}{{{T_2}}} \Rightarrow {T_2} = \dfrac{{{p_2}{T_1}}}{{{p_1}}} = \dfrac{{12.300}}{4} = 900^\circ K\\
  {t_2} = {T_2} – 273 = 900 – 273 = 627^\circ C
  \end{array}\)

  0
  2022-01-15T06:31:31+00:00

  Đáp án:
  T1 = 27 + 273 = 300 K
  P1 = 4 atm
  T2 = ? K
  P2 = 4+8 atm

  ta có
  P1/T1 = P2/T2
  <=> 4/300 = 12/T2
  => T2 = 900 K
  t2=T2273=900273=627

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )