Môn Vật Lý Lớp 10 một chất điểm n chuyển động đều ngược chiều kim đồng hồ trên đường tròn tâm o bán kính r = 10 cm cứ sau 0,5 giây m lại đi hết 1 vòng g

Question

Môn Vật Lý Lớp 10 một chất điểm n chuyển động đều ngược chiều kim đồng hồ trên đường tròn tâm o bán kính r = 10 cm cứ sau 0,5 giây m lại đi hết 1 vòng gắn trục tọa độ ox nằm ngang chiều dương hướng sang phải trùng với đường kính đường tròn gọi m là hình chiếu vuông góc của m xuống ox tại thời điểm t = 0 chất điểm ở vị trí mà hình chiếu mà phải có tọa độ -10 cm hỏi thời điểm đầu tiên mà phải qua tọa độ 5 cm theo chiều âm trục ox Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Charlie 2 tháng 2022-09-24T16:46:48+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-24T16:47:56+00:00

  Đáp án:

  0,33 s

  Giải thích các bước giải:

  Chu kì của điểm M: T = 0,5 s

  Tần số góc của điểm M là:

  \(\omega  = \frac{{2\pi }}{T} = \frac{{2\pi }}{{0,5}} = 4\pi \,\,\left( {rad/s} \right)\)

  Khi điểm M đi từ tọa độ -10 cm đến tọa độ 5 cm theo chiều âm của trục Ox, điểm M quay được góc:

  \(\Delta \varphi  = \frac{{4\pi }}{3}\,\,\left( {rad} \right)\)

  Thời điểm đầu tiên vật qua tọa độ 5 cm theo chiều âm:

  \(t = \frac{{\Delta \varphi }}{\omega } = \frac{{\frac{{4\pi }}{3}}}{{4\pi }} = \frac{1}{3} \approx 0,33\,\,\left( s \right)\)

  mon-vat-ly-lop-10-mot-chat-diem-n-chuyen-dong-deu-nguoc-chieu-kim-dong-ho-tren-duong-tron-tam-o

  0
  2022-09-24T16:48:37+00:00

  Đường tròn tâm o bán kính r = 10 cm cứ sau 0,5 giây m lại đi hết 1 vòng

  =>A=10cm, T=0,5s=>ω=4$\pi$

  Tại thời điểm t=0, vật ở vị trí $M_{0}$

  Vị trí có tọa độ 5 cm theo chiều âm $M_{1}$

  Di chuyển từ $M_{0}$->$M_{1}$, vật quay 1 góc

  ΔФ=$\alpha$ +$\pi$ <=> ΔФ= $\frac{4\pi}{3}$

  ΔФ=ωt=>t= $\frac{1}{3}$ s

  mon-vat-ly-lop-10-mot-chat-diem-n-chuyen-dong-deu-nguoc-chieu-kim-dong-ho-tren-duong-tron-tam-o

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )