Môn Vật Lý Lớp 10 Một đầu tàu hỏa có khối lượng 104 kg khi khởi động trên một đường thẳng và phẳng tạo nên một lực kéo bằng 104N. Đầu tàu kéo theo hai t

Question

Môn Vật Lý Lớp 10 Một đầu tàu hỏa có khối lượng 104
kg khi khởi động trên một đường thẳng và phẳng tạo nên một lực kéo
bằng 104N. Đầu tàu kéo theo hai toa xe, mỗi toa có khối lượng 104
kg. a) Hỏi cả hệ thống sẽ được khởi
động với gia tốc bao nhiêu? b) Tính lực kéo giữa đầu máy với toa thứ nhất, lực kéo giữa toa thứ nhất với
toa thứ hai? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Eliza 7 ngày 2022-01-10T20:23:26+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

 1. Đáp án:

  a. $a = \dfrac{1}{3}m/{s^2}$

  b. $\begin{array}{l}
  {F_1} = 0,{67.10^4}N\\
  {F_2} = 0,{33.10^4}N
  \end{array}$ 

  Giải thích các bước giải:

  a. Gia tốc của đoàn tàu là:

  $\begin{array}{l}
  \left( {M + {m_1} + {m_2}} \right)a = F\\
   \Rightarrow a = \dfrac{F}{{M + 2m}} = \dfrac{{{{10}^4}}}{{{{10}^4} + {{2.10}^4}}} = \dfrac{1}{3}m/{s^2}
  \end{array}$

  b. Lực kéo giữa đầu tàu với toa 1 và toa 1 với toa 2 là:

  $\begin{array}{l}
  Ma = F – {F_1} \Rightarrow {F_1} = F – Ma = {10^4} – {10^4}.\dfrac{1}{3} = 0,{67.10^4}N\\
  {m_1}a = {F_1} – {F_2} \Rightarrow {F_2} = {F_1} – {m_1}a = 0,{67.10^4} – {10^4}.\dfrac{1}{3} = 0,{33.10^4}N
  \end{array}$ 

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )