Môn Vật Lý Lớp 10 Một xe đạp chuyển động trên đoạn đường thẳng AB. Trên nửa đoạn đường đầu đi với vận tốc trung bình 18 km/h , Trong hai nửa thời gian

Question

Môn Vật Lý Lớp 10 Một xe đạp chuyển động trên đoạn đường thẳng AB. Trên nửa đoạn đường đầu đi với vận tốc
trung bình 18 km/h , Trong hai nửa thời gian còn lại đi với vận tốc trung bình lần lượt là 14 km/h và
10Km/h .Tính vận tốc trung bình trên cả đoạn AB Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Valentina 15 phút 2022-09-20T06:48:08+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-20T06:49:25+00:00

  Đáp án:

  ${v_{tb}} = 14,4km/h$ 

  Giải thích các bước giải:

  Vận tốc trung bình của xe trên nửa đoạn đường sau là:
  ${v_2}’ = \dfrac{{{s_2} + {s_3}}}{t} = \dfrac{{{v_2}\dfrac{t}{2} + {v_3}\dfrac{t}{2}}}{t} = \dfrac{{{v_2} + {v_3}}}{2} = \dfrac{{14 + 10}}{2} = 12km/h$

  Vận tốc trung bình của xe trên cả đoạn đường là:
  ${v_{tb}} = \dfrac{s}{{{t_1} + {t_2}’}} = \dfrac{s}{{\dfrac{s}{{2{v_1}}} + \dfrac{s}{{2{v_2}’}}}} = \dfrac{1}{{\dfrac{1}{{2.18}} + \dfrac{1}{{2.12}}}} = 14,4km/h$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )