Môn Vật Lý Lớp 10 Một xe đua chạy quanh một đường tròn nằm ngang bán kinh 250m vận tốc xe không đổi có độ lớn là 50m\s khối lượng xe là 2.10 mũ 3 kg độ l

Question

Môn Vật Lý Lớp 10 Một xe đua chạy quanh một đường tròn nằm ngang bán kinh 250m vận tốc xe không đổi có độ lớn là 50m\s khối lượng xe là 2.10 mũ 3 kg độ lớn lực hướng tâm của xe là bao nhiêu Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Isabelle 5 tháng 2022-01-14T01:26:16+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-14T01:27:49+00:00

  Đáp án:

  \({F_{ht}} = 20\,000\,\left( N \right)\)

  Giải thích các bước giải:

  Tóm tắt:

  \(\begin{array}{l}
  R = 250m\\
  v = 50m/s\\
  m = {2.10^3}kg\\
  {F_{ht}} = ?
  \end{array}\)

  Giải:

  Độ lớn lực hướng tâm của xe là:

  \({F_{ht}} = m.{a_{ht}} = m.\frac{{{v^2}}}{R} = {2.10^3}.\frac{{{{50}^2}}}{{250}} = 20\,000\,\left( N \right)\)

  0
  2022-01-14T01:28:07+00:00

  Đáp án:

  F = 2×10 mũ 4 N

  Giải thích các bước giải:

  Gia tốc hướng tâm : a = v^2/r = 50^2/250 = 10m/s

  Lực hướg tâm = m×a= 2×10^3×10=2×10^4

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )