Môn Vật Lý Lớp 10 Một lò xo có độ cứng k = 100N/m một đầu gắn vào điểm cố định, đầu còn lại treo một vật m = 1kg. Lấy mốc thế năng ở vị trí cân bằng của

Question

Môn Vật Lý Lớp 10 Một lò xo có độ cứng k = 100N/m một đầu gắn vào điểm cố định, đầu còn lại treo một vật m = 1kg. Lấy mốc thế năng ở vị trí cân bằng của vật. Thế năng của hệ lò xo – vật khi vật ở vị trí cân bằng là? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Serenity 1 tháng 2022-03-28T20:54:06+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-28T20:56:02+00:00

  Đáp án:

   Wt = 0,5 J

  Giải thích các bước giải:

  Tại vị trí cân bằng, độ giãn của lò xo là:

  \[ \Leftrightarrow \Delta l = \frac{{mg}}{k} = \frac{{1.10}}{{100}} = 0,1m\]

  Thế năng của hệ tại vị trí cân bằng là:
  \[{\rm{W}} = \frac{1}{2}k\Delta {l^2} = \frac{1}{2}.100.0,{1^2} = 0,5J\]

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )