Môn Vật Lý Lớp 10 Một ô tô đang đi với tốc độ 54km/h thì người lái xe thấy 1 cái hố trước mặt cách xe 20m người ấy phanh gấp và xe đến sát miệng hố thì d

Question

Môn Vật Lý Lớp 10 Một ô tô đang đi với tốc độ 54km/h thì người lái xe thấy 1 cái hố trước mặt cách xe 20m người ấy phanh gấp và xe đến sát miệng hố thì dừng lại a: tính gia tốc xe. b: tính thời gian hãm phanh Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Emery 7 tháng 2022-08-20T15:48:17+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-20T15:49:48+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}a)a =  – 5,625m/{s^2}\\b)\Delta t = \dfrac{8}{3}s\end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  a) Đổi \({v_0} = 54km/h = 15m/s\)

  Ta có:

  \(\begin{array}{l}{v^2} – v_0^2 = 2as\\ \Rightarrow a = \dfrac{{{v^2} – v_0^2}}{{2s}} = \dfrac{{0 – {{15}^2}}}{{2.20}} =  – 5,625m/{s^2}\end{array}\)

  b) Ta có: \(a = \dfrac{{\Delta v}}{{\Delta t}}\)

  \( \Rightarrow \Delta t = \dfrac{{\Delta v}}{a} = \dfrac{{0 – 15}}{{ – 5,625}} = \dfrac{8}{3}s\)

  0
  2022-08-20T15:49:51+00:00

  Đáp án:a/ -5,625 m/s^2

  b/ 2,6 s

   

  Giải thích các bước giải:

   a/ ta có: V^2 -Vo^2= 2.a.S

   tương đương: -15^2= 2.a.20 suy ra: a=-5,625 m/s^2

  b/ ta có: a= $\frac{ΔV}{Δt}$  tương đương 5,625=$\frac{15}{t}$

   suy ra thời gian hãm phanh là:  t= 2,6s  

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )