Môn Vật Lý Lớp 10 Một vật có khối lượng 2kg chịu tác dụng của một lực: F = 10(N) có phương hợp với độ dời trên mặt phẳng nằm ngang một góc: α = 45°. Giữa

Question

Môn Vật Lý Lớp 10 Một vật có khối lượng 2kg chịu tác dụng của một lực: F = 10(N) có phương hợp với độ dời trên mặt
phẳng nằm ngang một góc: α = 45°. Giữa vật và mặt phẳng có hệ số ma sát µ = 0,2 . Lấy g = 10m/s2
a. Tính công của ngoại lực tác dụng lên vật khi vật dời một quãng đường 2m. Công nào là công dưong,
công âm?
b. Tính hiệu suất trong trường hợp này Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Iris 2 tháng 2022-03-22T22:54:10+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-22T22:55:37+00:00

  a)

  Công của lực kéo: ${A_F} = F{\rm{s}}{\rm{.cos}}\alpha {\rm{ = 10}}{\rm{.2}}{\rm{.cos4}}{{\rm{5}}^0} = 10\sqrt 2 J$

  Công của lực ma sát:

  ${A_{{F_{m{\rm{s}}}}}} = {F_{m{\rm{s}}}}.s.co{\rm{s18}}{{\rm{0}}^0} = \mu mg.s.co{\rm{s18}}{{\rm{0}}^0} = 0,2.2.10.2.\left( { – 1} \right) =  – 8J$

  Công của lực ma sát là công âm, công của lực kéo là công dương.

  b)

  Công có ích: ${A_{ich}} = {A_F} – \left| {{A_{{F_{m{\rm{s}}}}}}} \right| = 10\sqrt 2  – 8$

  Hiệu suất: $H = \dfrac{{{A_{ich}}}}{A}.100\%  = \dfrac{{10\sqrt 2  – 8}}{{10\sqrt 2 }}.100\%  = 43,43\% $

  0
  2022-03-22T22:56:02+00:00

  Đáp án:

  định lý động năng:

  Wd=A

  12m.v2=F.SFmsS.

  12.2.v2=12.100,1.10

  v=10,488(m/s)

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )