Môn Vật Lý Lớp 10 Một vật rơi tự do tại một điểm có g=10m/s2 .Tính a. Quãng đường vật rơi được trong 5s đầu tiên b. Quãng đường vật rơi được trong giây t

Question

Môn Vật Lý Lớp 10 Một vật rơi tự do tại một điểm có g=10m/s2 .Tính
a. Quãng đường vật rơi được trong 5s đầu tiên
b. Quãng đường vật rơi được trong giây thứ 5 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Eloise 8 tháng 2022-09-01T08:11:28+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. hoaianh
  0
  2022-09-01T08:12:41+00:00

  a. S=1/2gt^2 = 1/2×10×5^2=125(m)

  b) Quãng đường vật rơi được trong 4s đầu

    S= 1/2×10×4^2= 80 (m)

  Quãng đường vật rơi được trong giây thứ 5 là

     S= 125- 80= 45 (m)

  0
  2022-09-01T08:13:27+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  a.{s_5} = 125m\\
  b.s = 45m
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  a.

  Quảng đường vật đi được trong 5s đầu tiên là:

  \({s_5} = \dfrac{1}{2}g{t^2} = \dfrac{1}{2}{.10.5^2} = 125m\)

  b.

  Quảng đường vật đi được sau 4s là:

  \({s_4} = \dfrac{1}{2}g{t^2} = \dfrac{1}{2}{.10.4^2} = 80m\)

  Quảng đường vật đi được trong giây thứ 5 là:

  \(s = {s_5} – {s_4} = 125 – 80 = 45m\)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )