Môn Vật Lý Lớp 10 Nêu điều kiện áp dụng của phương trình trạng thái khí lí tưởng và phương trình claperon mendelep

Question

Môn Vật Lý Lớp 10 Nêu điều kiện áp dụng của phương trình trạng thái khí lí tưởng và phương trình claperon mendelep Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Aaliyah 2 ngày 2022-01-14T14:26:21+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-14T14:27:30+00:00

  – Phương trình trạng thái :  khối lượng chất khí phải không thay đổi trong quá trình biến đổi.

  – Phương trình Claperon – Mendelep : có thể áp dụng cho hầu hết các chất khí.

   

  0
  2022-01-14T14:28:18+00:00

  Đáp án: PT claperon-medeleep

   pV=nRT=(m/|u)RT

  Giải thích các bước giải:

   R=8.314 J/mol.K với p(Pa) và v(m³)
   R=0.082 J/mol.K với p(atm) và v(lít)

  |u: khối lượng mol nguyên tử (g)

  m: khối lượng nguyên tử
  n: số mol

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )