Môn Vật Lý Lớp 10 Người ta bơm không khí ở áp suất khí quyển (po=1 atm) vào một quả bóng cao su ,mỗi lần bơm đưa được 125 cm^3 không khí vào bóng .Bơm ch

Question

Môn Vật Lý Lớp 10 Người ta bơm không khí ở áp suất khí quyển (po=1 atm) vào một quả bóng cao su ,mỗi lần bơm đưa được 125 cm^3 không khí vào bóng .Bơm chậm để nhiệt độ không đổi và ban đầu trong bóng không có không khí .biết rằng sau 40 lần bơm bóng có thể tích 2,5 lít .Áp suất của không khí trong bóng lúc này là bao nhiêu ? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Reagan 4 tháng 2022-11-09T01:59:15+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-11-09T02:00:15+00:00

  Đáp án:

  Áp suất của bóng sau khi bơm là 2atm 

  Giải thích các bước giải:

  2,5 lít = 2500cm³

  Áp dụng phương trình đẳng nhiệt ta có:

  $\begin{array}{l}
  p.V = n.{p_o}.{V_o}\\
   \Leftrightarrow p.2500 = 40.1.125\\
   \Leftrightarrow p = 2atm
  \end{array}$ 

  0
  2022-11-09T02:00:21+00:00

  $T{T_1}\left\{ \begin{array}{l} {p_o} = 1atm\\ {V_0} = 125c{m^3}.40 = 5000c{m^3} = 5l \end{array} \right. \to T{T_2}\left\{ \begin{array}{l} {p_1} = ?\\ {V_1} = 2,5l \end{array} \right.$

  Áp dụng định luật $Boyle-Mariotte$ ta được: 

  ${p_0}{V_0} = {p_1}{V_1} \to {p_1} = \dfrac{{{p_o}{V_o}}}{{{V_1}}} = \frac{{1.5}}{{2,5}} = 2atm$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )