Môn Vật Lý Lớp 10 Tổng hợp tất cả kiến thức ( công thức về lực … ) vật lí lớp 10 ( không chép trên mạng )

Question

Môn Vật Lý Lớp 10 Tổng hợp tất cả kiến thức ( công thức về lực … ) vật lí lớp 10
( không chép trên mạng ) Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Elliana 4 ngày 2022-05-09T01:29:12+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. minhuyen
  0
  2022-05-09T01:30:33+00:00

  1. Chuyển động thẳng đều

  a. Độ dời

  – Giả sử tại thời điểm t1 chất điểm đang ở vị trí M1, tại thời điểm tchất điểm đang vị trí M2. Trong khoảng thời gian Δt = t2 – t1 chất điểm đã dời vị trí từ điểm M1 đến điểm M2. Vectơ  là vectơ độ dời của chất điểm trong khoảng thời gian nói trên

  – Giá trị đại số của độ dời  bằng: Δx = x2 – x1

  – Độ dời = Sự biến thiên tọa độ = Tọa độ lúc cuối – Tọa độ lúc đầu

  b. Vận tốc trung bình, vận tốc tức thời

  – Vectơ vận tốc trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian từ t1 đến t2 bằng:

  – Chọn Ox trùng với đường thẳng quỹ đạo thì giá trị đại số vectơ vận tốc trung bình bằng:

  – Ở lớp 8 ta có:

  Tốc độ trung bình = Quãng đường đi được / khoảng thời gian đi được

  – Lớp 10 ta có:

  Vận tốc trung bình = Độ dời / Thời gian thực hiện độ dời

  – Khi cho Δt rất nhỏ, gần đến mức bằng 0, chất điểm chỉ chuyển động theo một chiều và vận tốc trung bình có độ lớn trùng với tốc độ trung bình và độ dời bằng với quãng đường đi được:

  xin hay nhất ạ

  0
  2022-05-09T01:30:38+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  *Tổng hợp và phân tích lực: Gọi hợp lực `\vec{F1}` và `\vec{F2}` là `\vec{F12}`

  +`\vec{F1}` cùng chiều `\vec{F2}`

  $=>F12=F1+F2 (N)$

  +`\vec{F1}` ngược chiều `\vec{F2}`

  -Nếu F1<F2

  $=>F12=F2-F1 (N)$

  -Nếu F2<F1

  $=>F12=F1-F2 (N)$

  +(`\vec{F1}`; `\vec{F2}`)=90^o

  $=>F=\sqrt{F1^2+F2^2} (N)$

  +(`\vec{F1}`; `\vec{F2}`)=\alpha

  $=>F=\sqrt{F1^2+F2^2+2.F1.F2.Cos\alpha (N)}

  *Lực hấp dẫn:

  $Fhd=\frac{G.m1.m2}{r^2}$ $(N)$

  -Trong đó:

  $G$: hằng số hấp dẫn

  $m1$; $m2$ lần lượt là khối lượng của vật 1, vật 2

  $r$: là khoảng cách giữa hai vật

  *Lực đàn hồi:

  $Fđh=k./\Delta l/ $(N)$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )