Môn Vật Lý Lớp 10 Viên bi 1 có khối lượng m1=60g chuyển động với vận tốc v1=5m/s va chạm vào viên bi 2 có khói lượng m2=40g chuyển động ngược chiều với v

Question

Môn Vật Lý Lớp 10 Viên bi 1 có khối lượng m1=60g chuyển động với vận tốc v1=5m/s va chạm vào viên bi 2 có khói lượng m2=40g chuyển động ngược chiều với vận tốc v2. Sau va chạm hai viên bi đứng yên. Hỏi vận tốc viên bi 2 là: Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Charlie 21 phút 2022-07-29T18:35:28+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-29T18:36:44+00:00

  Đáp án: \({v_2} = 7,5m/s\)

   

  Giải thích các bước giải:

  Áp dụng định luật bảo toàn động lượng ta có:

  \(\overrightarrow {{p_1}}  + \overrightarrow {{p_2}}  = \overrightarrow p \)  

  \( \Leftrightarrow {m_1}\overrightarrow {{v_1}}  + {m_2}\overrightarrow {{v_2}}  = \left( {{m_1} + {m_2}} \right)\overrightarrow v \)  (1)

  Chọn chiều dương là chiều chuyển động của bi 1

  Chiếu (1) theo chiều dương ta được: \( \Leftrightarrow {m_1}{v_1} – {m_2}{v_2} = 0\) (do sau va chạm hai viên bi đứng yên)

  \( \Rightarrow {v_2} = \dfrac{{{m_1}{v_1}}}{{{m_2}}} = \dfrac{{0,06.5}}{{0,04}} = 7,5m/s\) 

  0
  2022-07-29T18:37:15+00:00

  Đáp án:

   -7,5 m/s

  Giải thích các bước giải:

           Tóm tắt:

   m1 = 60g = 0,06kg

   m2 = 40g = 0,04kg

   v1 = 5m/s

   v2 = ?

  Giải:

  Do sau va chạm hai viên bi đứng yên => v = 0

  Ta có:   v1*m1 + v2*m2 = v*(m1 + m2)

      <=> 5*0,06 + v2*0,04 = 0*(0,06 + 0,04)

      <=> 0,3 + 0,04v2 = 0 

      <=> 0,04v2 = -0,3

        => v2 = -7,5 m/s

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )