Môn Vật Lý Lớp 11 6,67 x 10^-11 là giá trị của Gồm 12 kí tự

Question

Môn Vật Lý Lớp 11 6,67 x 10^-11 là giá trị của
Gồm 12 kí tự Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Jasmine 3 tuần 2022-05-07T11:08:31+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T11:10:05+00:00

  Đáp án:

   Hằng số hấp dẫn

  Giải thích các bước giải:

  \(G = 6,{67.10^{ – 11}}\) là hằng số hấp dẫn

  0
  2022-05-07T11:10:25+00:00

  Đáp án + giải thích các bước giải : 

  $\\$ $\bullet$ Hằng số hấp dẫn có giá trị xấp xỉ `G = 6,67. 10^-11`

  $\\$ `to` Từ cần tìm : $\text{Hằng số hấp dẫn}$ 

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )