Môn Vật Lý Lớp 11 Câu 1. Trong hệ SI đơn vị của hệ số tự cảm là A. Tesla (T). B. Henri (H). C. Vêbe (Wb). D. Fara (F). Câu 2. Hiện tượng tự cảm thực

Question

Môn Vật Lý Lớp 11 Câu 1. Trong hệ SI đơn vị của hệ số tự cảm là
A. Tesla (T). B. Henri (H). C. Vêbe (Wb). D. Fara (F).
Câu 2. Hiện tượng tự cảm thực chất là hiện tượng
A. dòng điện cảm ứng bị biến đổi khi từ thông qua một mạch kín đột nhiên bị triệt tiêu.
B. cảm ứng điện từ xảy ra khi một khung dây đặt trong từ trường biến thiên.
C. xuất hiện suất điện động cảm ứng khi một dây dẫn chuyển động trong từ trường.
D. cảm ứng điện từ trong một mạch do chính sự biến đổi dòng điện trong mạch đó gây ra.
Câu 3. Phát biểu nào sau đây là sai? Suất điện động tự cảm có giá trị lớn nhất khi
A. Dòng điện tăng nhanh B. Dòng điện giảm nhanh
C. Dòng điện có giá trị lớn D. Dòng điện biến thiên nhanh
Câu 4. Suất điện động tự cảm có độ lớn lớn khi
A. dòng điện tăng nhanh. B. dòng điện có giá trị nhỏ.
C. dòng điện có giá trị lớn. D. dòng điện không đổi. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Adalyn 1 năm 2022-04-07T18:53:51+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-07T18:55:38+00:00

  Đáp án:

  Câu 1: B Hệ số tự cảm L có đơn vị là Henry (H)

  Câu 2: D

  Câu 3: D Ta có công thức suất điện động tự cảm:

  \[{e_c} = \left| {\frac{{\Delta \Phi }}{{\Delta t}}} \right|\]

  Dòng điện biến thiên càng nhanh suất điện động càng lớn ( có thể tăng hoặc giảm)

  Câu 4: A Ta có công thức suất điện động tự cảm:

  \[{e_c} = \left| {\frac{{\Delta \Phi }}{{\Delta t}}} \right|\]

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )