Môn Vật Lý Lớp 11 Chiều dây của lớp Niken phủ lên một tấm kim loại làd= 0.05 mm sau khi điện phân 30 phút. Diện tích mặt phú của tấm kim loại là 30 cm. C

Question

Môn Vật Lý Lớp 11 Chiều dây của lớp Niken phủ lên một tấm kim loại làd= 0.05 mm sau khi điện phân 30 phút. Diện tích mặt phú của tấm kim loại là 30 cm. Cho biết Niken có khối lượng riêng là p = 8,9.10^3 kg/m^3, nguyên tử khối A = 58 và hoá trị n 2. Tính cường độ dòng điện qua bình điện phân.
Ai giúp em bài 8 với em cần gấp lắm ạ. Mai em thi rồi Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-vat-ly-lop-11-chieu-day-cua-lop-niken-phu-len-mot-tam-kim-loai-lad-0-05-mm-sau-khi-dien-phan

in progress 0
Kennedy 1 tuần 2022-01-08T11:41:36+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-08T11:42:38+00:00

  Đáp án:

  I = 2,5A 

  Giải thích các bước giải:

  Khối lượng của Niken là:

  $m = D.V = D.S.d = 8,{9.10^3}{.30.10^{ – 4}}.0,{05.10^{ – 3}} = 1,{335.10^{ – 3}}kg = 1,335g$

  Số mol Niken là:

  $z = \dfrac{m}{A} = \dfrac{{1,335}}{{58}} = 0,023A$

  Cường độ dòng điện là:

  $z = \dfrac{{I.t}}{{nF}} \Rightarrow I = \dfrac{{z.n.F}}{t} = \dfrac{{0,023.2.96500}}{{30.60}} = 2,5A$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )