Môn Vật Lý Lớp 11 Cho 1 khung dây phẳng gồm 20 vòng đaay hình trong bán kính 5 cm đặt trong từ trường đều 0,5T sao cho mặt phẳng khung đaay hợp với véctơ

Question

Môn Vật Lý Lớp 11 Cho 1 khung dây phẳng gồm 20 vòng đaay hình trong bán kính 5 cm đặt trong từ trường đều 0,5T sao cho mặt phẳng khung đaay hợp với véctơ cảm ứng từ một góc 60 độ
a tính từ thông
b tính độ lớn xuất điện động cảm ứng và vẽ hình mình họa chiều dòng điện cảm ứng nếu cảm ứng từ giảm đều về 0 trong 0,01giay Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mackenzie 4 tháng 2022-08-07T09:16:48+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-07T09:18:13+00:00

  G bn
  mon-vat-ly-lop-11-cho-1-khung-day-phang-gom-20-vong-daay-hinh-trong-ban-kinh-5-cm-dat-trong-tu-t

  0
  2022-08-07T09:18:19+00:00

  Đáp án:

  ${{e}_{cu}}=6,8V$

  Giải thích các bước giải:

  $n=20vong;r=5cm;B=0,5T;\alpha ={{30}^{0}}$

  a) từ thông

  $\begin{align}
    & \Phi =NBS.cos\alpha  \\ 
   & =20.0,5.\pi .{{(0,05)}^{2}}.cos30=0,068\text{W}b \\ 
  \end{align}$

  b) Suất điện động cảm ứng

  ${{e}_{cu}}=\left| \dfrac{-\Delta \Phi }{\Delta t} \right|=\left| \dfrac{0,068}{0,01} \right|=6,8V$

  chiều dòng điện cảm ứng cùng chiều với chiều dòng điện ban đầu 

  mon-vat-ly-lop-11-cho-1-khung-day-phang-gom-20-vong-daay-hinh-trong-ban-kinh-5-cm-dat-trong-tu-t

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )