Môn Vật Lý Lớp 11 Cho 2 điện tích điểm q1 = 4.10-8 C và q2 = – 4.10-8 C đặt cách nhau 10cm trong chân không. a) Cho biết lực tương tác giữa 2 điện tích l

Question

Môn Vật Lý Lớp 11 Cho 2 điện tích điểm q1 = 4.10-8 C và q2 = – 4.10-8 C đặt cách nhau 10cm trong chân không.
a) Cho biết lực tương tác giữa 2 điện tích là lực đẩy hay lực hút. Vì sao?
b) Tính lực tương tác giữa 2 điện tích.
c) Nếu giảm khoảng cách giữa 2 điện tích đi một nửa thì lực tương tác giữa 2 điện tích sẽ thay đổi như thế nào? Vì sao? Tính lực tương tác khi đó. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Peyton 8 phút 2022-09-19T01:08:03+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-19T01:09:36+00:00

  Đáp án:

  $a)$ Lực hút

  $b)F=1,44.10^{-3}N$

  $c)F’=4F=5,76.10^{-3}N$

  Giải thích các bước giải:

  $a)$ Ta có: $q_1=4.10^{-8}C;q_2=-4.10^{-8}C$

  $→$ Lực tương tác giữa hai điện tích này là lúc hút ( khác dấu)

  $b)$

  Lực tương tác giữa hai điện tích

  $F=k.\dfrac{|q_1.q_2|}{r^2}=9.10^9.\dfrac{|4.10^{-8}.-4.10^{-8}|}{0,1^2}=1,44.10^{-3}N$

  $c)$ Ta có công thức

  $F=k.\dfrac{|q_1.q_2|}{r^2}$

  Khi $r$ giảm đi một nửa thì $F$ tăng lên 4 lần ( lực tương tác giữa hai điện tích tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích đó)

  Giá trị của lực tương tác lúc này 

  $F’=4F=4.1,44.10^{-3}=5,76.10^{-3}N$ 

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )