Môn Vật Lý Lớp 11 Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. Trong đó các pin giống nhau, mỗi pin có suất điện động e=9V và có điện trở trong r=2 ôm. Các điện

Question

Môn Vật Lý Lớp 11 Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. Trong đó các pin giống nhau, mỗi pin có suất điện động e=9V và có điện trở trong r=2 ôm. Các điện trở mạch ngoài R1=4 ôm, R2=2 ôm,R3=3 ôm
A, Tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn?
B, Tính điện trở mạch ngoài? Cường độ dòng điện mạch chính? Hiệu suất của bộ nguồn?
C, Tính hiệu điện thế và cường độ dòng điện chạy qua các điện trở ?
D, Tính công suất tiêu thụ của mạch ngoài và công suất của mỗi pin? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-vat-ly-lop-11-cho-mach-dien-co-so-do-nhu-hinh-ve-trong-do-cac-pin-giong-nhau-moi-pin-co-suat

in progress 0
Arya 2 tuần 2022-11-25T11:14:29+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-11-25T11:15:56+00:00

  Đáp án:

   a.$\begin{array}{l}
  {E_b} = 18\left( V \right)\\
  {r_b} = 4\left( \Omega  \right)
  \end{array}$

  b.$\begin{array}{l}
  {R_{123}} = 2\left( \Omega  \right)\\
  I = 3\left( A \right)\\
  H = 33,33\% 
  \end{array}$

  c.$\begin{array}{l}
  {U_3} = 6\left( V \right)\\
  {I_3} = 2\left( A \right)\\
  {I_1} = {I_2} = 1\left( A \right)\\
  {U_1} = 4\left( V \right);{U_2} = 2\left( V \right)
  \end{array}$

  d.$\begin{array}{l}
  {P_{123}} = 18\left( W \right)\\
  {P_1} = {P_2} = 27\left( W \right)
  \end{array}$

  Giải thích các bước giải:

  $\begin{array}{l}
  a.{E_b} = 2e = 18\left( V \right)\\
  {r_b} = 2r = 4\left( \Omega  \right)
  \end{array}$

  b. mạch điện: $\left( {{R_1}nt{R_2}} \right)//{R_3}$

  $\begin{array}{l}
  {R_{12}} = {R_1} + {R_2} = 6\\
  {R_{123}} = \frac{{{R_{12}}.{R_3}}}{{{R_{12}} + {R_3}}} = \frac{{6.3}}{{6 + 3}} = 2\left( \Omega  \right)\\
  I = \frac{{{E_b}}}{{{R_{123}} + {r_b}}} = \frac{{18}}{{2 + 4}} = 3\left( A \right)\\
  H = \frac{{{R_{123}}}}{{{R_{123}} + {r_b}}} = \frac{2}{{2 + 4}} = 33,33\% 
  \end{array}$

  c.$\begin{array}{l}
  {U_{123}} = {U_3} = {U_{12}} = I.{R_{123}} = 3.2 = 6\left( V \right)\\
  {I_3} = \frac{{{U_3}}}{{{R_3}}} = \frac{6}{3} = 2\left( A \right)\\
  {I_{12}} = {I_1} = {I_2} = \frac{{{U_{12}}}}{{{R_{123}}}} = \frac{6}{6} = 1\left( A \right)\\
  {U_1} = {I_1}.{R_1} = 1.4 = 4\left( V \right);{U_2} = {I_2}.{R_2} = 1.2 = 2\left( V \right)
  \end{array}$

  d. công suất tiêu thụ của mạch ngoài: ${P_{123}} = {I^2}.{R_{123}} = {3^2}.2 = 18\left( W \right)$

  công suất của mỗi pin: ${P_1} = {P_2} = I.e = 3.9 = 27\left( W \right)$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )