Môn Vật Lý Lớp 11 Để bóng đèn loại 120V- 60W sáng bình thường ở mạng điện có hiệu điện thế là 220V người ta mắc nối tiếp với nó một điện trở phụ R. Tìm đ

Question

Môn Vật Lý Lớp 11 Để bóng đèn loại 120V- 60W sáng bình thường ở mạng điện có hiệu điện thế là 220V người ta mắc nối tiếp với nó một điện trở phụ R. Tìm điện trở phụ đó. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Alaia 9 tháng 2022-04-20T01:35:59+00:00 2 Answers 0 views 0

Môn Vật Lý Lớp 11 để bóng đèn loại 120V-60W sáng bình thường ở mạng điện có hiệu điện thế là 220V người ta phải mắc nối tiếp với bóng đèn điện trở có giá

Question

Môn Vật Lý Lớp 11 để bóng đèn loại 120V-60W sáng bình thường ở mạng điện có hiệu điện thế là 220V người ta phải mắc nối tiếp với bóng đèn điện trở có giá trị là bao nhiêu? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kinsley 10 tháng 2022-03-16T19:50:32+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-16T19:51:47+00:00

  Bóng đèn sợi đốt ta coi nó có vai trò như một điện trở trong mạch:

  ${R_d} = \dfrac{{{U^2}_{dm}}}{{{P_{dm}}}} = 240\Omega $

  Cường độ dòng điện định mức qua bóng đèn:

  $I = {I_{dm}} = \dfrac{{{P_{dm}}}}{{{U_{dm}}}} = 0,5A$

  Để đèn hoạt động bình thường thì I=Idm=0,5A,

  suy ra

  $\begin{array}{l} {R_{td}} = \dfrac{U}{I} = \dfrac{{220}}{{0,5}} = 440\Omega \\ \to R = {R_{td}} – {R_d} = 200\Omega \end{array}$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )