Môn Vật Lý Lớp 11 GIẢI THÍCH CHI TIẾT CÁC BƯỚC GIẢI

Question

Môn Vật Lý Lớp 11 GIẢI THÍCH CHI TIẾT CÁC BƯỚC GIẢI Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-vat-ly-lop-11-giai-thich-chi-tiet-cac-buoc-giai

in progress 0
Lydia 2 tháng 2022-03-22T21:54:18+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-22T21:55:41+00:00

  Đáp án:1.B   2.C   3. B  4.C

   

  Giải thích các bước giải:

   1.Vật A nhiễn điện dương mà:

  A hút B nhiễn điện âm

  A đẩy C nên C nhiễm điện dương

  C hút D nên D nhiễm điện dương

  2.

  Ta có vật nhiễm vật nhiễm điện là dương là vật thiếu electron,nhiễm điện âm là vật dư electron

  3.

  Gọi điện tích đó là q1 và q2 và khoảng cách là r nên ta có F lúc đầu=k.|q1.q2|/r²

  còn lúc sau ta có khoảng cách giữa chúng giảm đi 2lần nên có r2 và r/2

  Vậy F’=k.lq1.q2I/r2²=kIq1.q2I.4/r²=4F

  4.

  Áp dụng công thức F=k q1.q2/r² với q1=1,6.10âm19(C) và r=5.10âm9(cm)=5.10âm 11(m) ta dc F=9,126.10âm8(N)

  →lực tương tác tĩnh điện giữa chúng sẽ tăng 4 lần

  0
  2022-03-22T21:56:12+00:00

  Câu 1: C

  A, B trái dấu nên B âm

  A, C cùng dấu nên C dương

  C, D trái dấu nên D âm

  Câu 2: C

  Vật nhiễm điện dương là vật thiếu e, vật nhiễm điện âm là vật thừa e.

  Câu 3: C

  Nếu giảm khoảng cách 2 lần thì lực tương tác tăng 4 lần

  Câu 4: A

  Lực tương tác điện là:

  \(F = k\dfrac{{\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{{r^2}}} = {9.10^9}.\dfrac{{{{\left( {1,{{6.10}^{ – 19}}} \right)}^2}}}{{{{\left( {{{5.10}^{ – 9}}} \right)}^2}}} = 9,{216.10^{ – 12}}N\)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )