Môn Vật Lý Lớp 11 Hai điện tích q1=q , q2=-3q đặt cách nhau 1 khoảng r . Nếu điện tích của q1 tác dụng lên điện tích của q2 có độ lớn là F thì lực tác dụ

Question

Môn Vật Lý Lớp 11 Hai điện tích q1=q , q2=-3q đặt cách nhau 1 khoảng r . Nếu điện tích của q1 tác dụng lên điện tích của q2 có độ lớn là F thì lực tác dụng của điện tích q2 lên q1 có độ lớn là bao nhiêu?
A : F
B : 3F
C : 1,5F
D : 6F Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

Xem thêm: Hỏi đáp Toán Học Từ lớp 1-12

in progress 0
Ivy 9 tháng 2022-03-20T19:07:39+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-20T19:09:27+00:00

  Đáp án

  A : F

  Giải thích các bước giải:

  $\begin{cases} F_{12} = k.\dfrac{q_1.q_2}{\varepsilon. r^2}=F \\ F_{21} = k.\dfrac{q_2.q_1}{\varepsilon. r^2}\end{cases} ⇒ F_{12}=F_{21}=F$

  0
  2022-03-20T19:09:31+00:00

  Đáp án:

  Vẫn bằng \(F\) nhé, vì hai lực đó là hai lực trực đối, cùng phương, ngược chiều, cùng độ lớn nhưng khác điểm đặt

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )