Môn Vật Lý Lớp 11 Hai quả cầu nhỏ giống nhau bằng kim loại có khối lượng m = 5 g, được treo vào cùng một điểm O bằng hai sợi dây không dãn, dài 10 cm. Ha

Question

Môn Vật Lý Lớp 11 Hai quả cầu nhỏ giống nhau bằng kim loại có khối lượng m = 5 g, được treo vào cùng một điểm O bằng hai sợi dây không dãn, dài 10 cm. Hai quả cầu tiếp xúc với nhau. Tích điện cho mỗi quả cầu thì thấy chúng đẩy nhau cho đến khi hai dây treo hợp với nhau một góc 60°. Tính độ lớn điện tích mà ta đã truyền cho quả cầu. Lấy g = 10 (m/s2). Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Faith 2 tháng 2022-10-04T07:27:31+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-10-04T07:28:32+00:00

  Đáp án: `|q|=1,79.10^{-7}C`

  Giải:

  `P=mg=0,005.10=0,05 \ (N)`

  Góc hợp bởi dây treo và phương thẳng đứng:

  `\alpha=\frac{60^o}{2}=30^o`

  Khi hai quả cầu cân bằng:

  `\vec{P}+\vec{F}+\vec{T}=\vec{0}` (*)

  Chiếu (*) lên phương vuông góc với dây treo:

  `P.sin30^o=Fcos30^o`

  → `F=\frac{sin30^o}{cos30^o}P=Ptan30^o=0,05.tan30^o=\frac{\sqrt{3}}{60} \ (N)`

  Độ lớn điện tích đã truyền cho mỗi quả cầu:

  `F=k\frac{q^2}{l^2}`

  → `|q|=\sqrt{\frac{Fl^2}{k}}=\sqrt{\frac{\sqrt{3}.0,1^2}{60.9.10^9}}=1,79.10^{-7} \ (C)`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )