Môn Vật Lý Lớp 11 Hai tụ điện có điện và hiệu điện thế giới hạn lần lượt là C1=20pF, U1=200V; C2=30pF, U2=400V được mắc nối tiếp thành bộ. Tính hiệu điện

Question

Môn Vật Lý Lớp 11 Hai tụ điện có điện và hiệu điện thế giới hạn lần lượt là C1=20pF, U1=200V; C2=30pF, U2=400V được mắc nối tiếp thành bộ. Tính hiệu điện thế tối đa mà bộ tụ chịu đựng được? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quinn 2 tháng 2022-10-04T15:31:30+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-10-04T15:32:42+00:00

  Đáp án: `U=\frac{1000}{3}V`

  Giải:

  Điện tích của hai tụ điện tương ứng với hiệu điện thế giới hạn:

  `Q_{m_1}=C_1U_{m_1}=20.200=4000 \ (pC)`

  `Q_{m_2}=C_2U_{m_2}=30.400=12000 \ (pC)`

  Vì hai tụ điện mắc nối tiếp nên `Q_1=Q_2`

  Mà `Q_{m_1}<Q_{m_2}` → `Q_1=Q_2=4000 \ pC`

  Hiệu điện thế của hai bộ tụ:

  `U_1=U_{m_1}=200V`

  `U_2=\frac{Q_2}{C_2}=\frac{4000}{30}=\frac{400}{3} \ (V)`

  Hiệu điện thế tối đa mà bộ tụ chịu được:

  `U=U_1+U_2=200+\frac{400}{3}=\frac{1000}{3} \ (V)`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )