Môn Vật Lý Lớp 11 [Lý 11] Bài 12 Giúp em tính E ( suất điện động ) và r ( điện trở trong ) dựa vào số liệu này với ạ, trên mạng giải em đọc không hiểu, 5

Question

Môn Vật Lý Lớp 11 [Lý 11] Bài 12
Giúp em tính E ( suất điện động ) và r ( điện trở trong ) dựa vào số liệu này với ạ, trên mạng giải em đọc không hiểu, 5* và cảm ơn liền Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-vat-ly-lop-11-ly-11-bai-12-giup-em-tinh-e-suat-dien-dong-va-r-dien-tro-trong-dua-vao-so-lieu

in progress 0
Isabelle 3 ngày 2022-01-14T19:10:18+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-14T19:11:23+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   $I=\frac{E}{r+R}$

  => $\frac{1}{I}=\frac{R}{E}+\frac{r}{E}$

  Đặt $\frac{1}{I}=y$; $R=x$

  =>$y=\frac{1}{E}x+\frac{r}{E}$

  Vậy theo phương pháp đồ thị bạn có thể xác định được hệ số góc và hệ số tự do của hàm bấc nhất này. => Bạn tìm được tỉ số $\frac{r}{E}$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )