Môn Vật Lý Lớp 11 một điện tích điểm q=-4.10^-8C di chuyển dọc theo chu vi của một tam giác MNP, vuông tại P, trong điện trường đều , có cường độ 200 v/m

Question

Môn Vật Lý Lớp 11 một điện tích điểm q=-4.10^-8C di chuyển dọc theo chu vi của một tam giác MNP, vuông tại P, trong điện trường đều , có cường độ 200 v/m . Cạnh MN = 10 cm , MN cùng phương cùng chiều vs véc tơ E.NP=8 cm . Môi trường là không khí . Tính công của lực điện trong các dịch chuyển sau của q : a, từ M đến N . b, từ N đến P . c, từ P đến M . d, theo đường kín MNPM Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

Xem thêm: Hỏi đáp môn Toán Học

in progress 0
Elliana 8 tháng 2022-04-03T17:13:26+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-03T17:15:15+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:Amn=-8×10^-7J   , Anp=-5,12×10^-7J    ,Apm=2,88×10^-7J

   

  0
  2022-04-03T17:15:24+00:00

  Đáp án:

   a$ – {8.10^{ – 7}}\left( J \right)$

  b $5,{12.10^{ – 7}}\left( J \right)$

  c $2,{88.10^{ – 7}}\left( J \right)$

  d 0

  Giải thích các bước giải:

   Hình chiếu của P xuống MN là H

  Hệ thức lượng trong tam giác vuông:

  $\begin{array}{l}
  P{N^2} = NH.MN \Rightarrow HN = 6,4\left( {cm} \right)\\
  MN = MH + HN \Rightarrow HM = 3,6\left( {cm} \right)
  \end{array}$

  công của lực điện

  $A = qEd$ A>0 khi chuyển động ngược chiều E

                   A<0 khi chuyển động cùng chiều E

  $\begin{array}{l}
  a.{A_{MN}} = qE.MN =  – {4.10^{ – 8}}.200.0,1 =  – {8.10^{ – 7}}\left( J \right)\\
  b.{A_{NP}} = qE.NH = {4.10^{ – 8}}.200.0,064 = 5,{12.10^{ – 7}}\left( J \right)\\
  c.{A_{PM}} = qE.HM = {4.10^{ – 8}}.200.0,036 = 2,{88.10^{ – 7}}\left( J \right)\\
  d.A = 0
  \end{array}$

  mon-vat-ly-lop-11-mot-dien-tich-diem-q-4-10-8c-di-chuyen-doc-theo-chu-vi-cua-mot-tam-giac-mnp-vu

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )