Môn Vật Lý Lớp 11 Một hạt bụi khối lượng 3,6.10^-15 kg mang điện tích q = 4,8.10^-18 nằm lơ lửng giữa hai tấm kim loại phẳng song song nằm ngang cách nha

Question

Môn Vật Lý Lớp 11 Một hạt bụi khối lượng 3,6.10^-15 kg mang điện tích q = 4,8.10^-18 nằm lơ lửng giữa hai tấm kim loại phẳng song song nằm ngang cách nhau 2cm và nhiễm điện trái dấu. Lấy g = 10m/s^2, tính hiệu điện thế giữa hai tấm kim loại
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ella 5 tháng 2022-06-30T18:55:29+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-06-30T18:56:32+00:00

  Đáp án:

  $U = 150\,\,V $

  Giải thích các bước giải:

  Để hạt bụi nằm lơ lửng thì: $\overrightarrow F + \overrightarrow P = \overrightarrow 0 $

  $\begin{gathered} \to F = P \Leftrightarrow qE = mg \to E = \frac{{mg}}{q} = 7500\,\,V/m \hfill \\ \to U = Ed = {7500.2.10^{ – 2}} = 150\,\,V \hfill \\ \end{gathered} $

  mon-vat-ly-lop-11-mot-hat-bui-khoi-luong-3-6-10-15-kg-mang-dien-tich-q-4-8-10-18-nam-lo-lung-giu

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )