Môn Vật Lý Lớp 11 Một khung dây dẫn tròn được đặt trong từ trường đều sao cho các đường sức từ vuông góc với mặt phẳng khung dây. Diện tích vòng dây là S

Question

Môn Vật Lý Lớp 11 Một khung dây dẫn tròn được đặt trong từ trường đều sao cho các đường sức từ vuông góc với mặt phẳng khung dây. Diện tích vòng dây là S=0,2m2. Cho cảm ứng từ tăng đều từ 0,2T đến 0,5T trong thời gian 0,1s. Hãy xác định: a) Độ biến thiên từ thông qua khung dây?
b) Suất điện động cảm ứng trong khung? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Valerie 3 ngày 2022-05-09T06:29:58+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-09T06:31:09+00:00

  Tóm tắt :

  Giải thích :

  a> Độ biến thiên từ thông qua khung: 

  b> Suất điện động cảm ứng:

  0
  2022-05-09T06:31:55+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  a.\Delta \Phi  = 0,06Wb\\
  b.e =  – 0,6V
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  a.

  Độ biến thiên từ thông qua khung là:

  \(\Delta \Phi  = N.\Delta B.S = 1.(0,5 – 0,2).0,2 = 0,06Wb\)

  b.

  Suất điện động trong khung là:

  \(e =  – \frac{{\Delta \Phi }}{{\Delta t}} =  – \frac{{0,06}}{{0,1}} =  – 0,6V\)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )