Môn Vật Lý Lớp 11 một khung dây phẳng có diện tích 20cm2 gồm 100 vòng dây đặt trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc vs mp khung dây và có độ

Question

Môn Vật Lý Lớp 11 một khung dây phẳng có diện tích 20cm2 gồm 100 vòng dây đặt trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc vs mp khung dây và có độ lớn bằng 2.10 mũ -4 T. Người ta cho từ trường giảm đều đặn đến 0 trong khoảng thời gian 0,1s. Tìm suất điện động cảm ứng trong khung dây
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Parker 1 tuần 2022-01-10T18:26:39+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-10T18:28:02+00:00

  Đáp án:

  \({e_c} = 0,0004V\) 

  Giải thích các bước giải:

  Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây là:

  \[{e_c} = \left| {\frac{{\Delta \Phi }}{{\Delta t}}} \right| = \frac{{NS\Delta B}}{{\Delta t}} = \frac{{{{100.20.10}^{ – 4}}\left( {{{2.10}^{ – 4}} – 0} \right)}}{{0,1}} = 0,0004V\]

  0
  2022-01-10T18:28:18+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  mon-vat-ly-lop-11-mot-khung-day-phang-co-dien-tich-20cm2-gom-100-vong-day-dat-trong-tu-truong-de

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )