Môn Vật Lý Lớp 11 Một kính thiên văn được điều chỉnh để ngắm chừng ở vô cực, khi đó khoảng cách giữa vật kính và thị kính là 124cm và số bội giác của kín

Question

Môn Vật Lý Lớp 11 Một kính thiên văn được điều chỉnh để ngắm chừng ở vô cực, khi đó khoảng cách giữa vật kính và
thị kính là 124cm và số bội giác của kính là 30. Tính tiêu cự của vật kính và của thị kính. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
7 ngày 2022-09-23T16:22:35+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-23T16:24:30+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  {f_1} = 120cm\\
  {f_2} = 4cm
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  Ngắm chừng ở vô cực:

  \({G_\infty } = \frac{{{f_1}}}{{{f_2}}} = 30(1)\)

  Khoảng cách giữa vật kính và thị kính:

  \({O_1}{O_2} = {f_1} + {f_2} = 124cm(2)\)

  Giải (1) và (2), ta được:

  \(\begin{array}{l}
  {f_1} = 120cm\\
  {f_2} = 4cm
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )