Môn Vật Lý Lớp 11 Một người cận thị phải đeo sát mắt một thấu kính có độ tụ -2,5 dp mới nhìn rõ các vật nằm cách mắt từ 25 cm đến vô cực. a) Xác định giớ

Question

Môn Vật Lý Lớp 11 Một người cận thị phải đeo sát mắt một thấu kính có độ tụ -2,5 dp mới nhìn rõ các vật nằm cách mắt từ 25 cm đến vô cực.
a) Xác định giới hạn nhìn rõ của mắt khi không đeo kính.
b) Nếu người này đeo sát mắt một thấu kính có độ tụ -2 dp thì sẽ nhìn rõ được các vật nằm trong khoảng nào trước mắt. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Valerie 4 tháng 2022-11-09T00:02:44+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-11-09T00:03:58+00:00

  Đáp án:

   a)giới hạn: 15,38cm đến 40cm

  b) khi đeo kính sẽ nhìn được các vật từ 22cm đến 200cm

  Giải thích các bước giải:

  tiêu cự thấu kính 

   $\begin{align}
    & D=-2,5dp \\ 
   & \Rightarrow f=\dfrac{1}{D}=\dfrac{1}{-2,5}=-0,4m=-40cm \\ 
  \end{align}$

  Khoảng nhìn giới hạn của mắt khi không đeo kính

  $\begin{align}
    & \frac{1}{f}=\dfrac{1}{d}+\dfrac{1}{d’} \\ 
   & \Leftrightarrow \dfrac{1}{-40}=\dfrac{1}{25}-\dfrac{1}{O{{C}_{C}}} \\ 
   & \Rightarrow O{{C}_{C}}=15,38cm \\ 
  \end{align}$

  $\begin{align}
    & \dfrac{1}{f}=\dfrac{1}{d}+\dfrac{1}{d’} \\ 
   & \Leftrightarrow \dfrac{1}{-40}=\dfrac{1}{\infty }-\dfrac{1}{O{{C}_{V}}} \\ 
   & \Rightarrow O{{C}_{V}}=40cm \\ 
  \end{align}$

  giới hạn: 15,38cm đến 40cm

  b)  Tiêu cự:

  $\begin{align}
    & D’=-2dp \\ 
   & \Rightarrow f’=\dfrac{1}{D’}=\dfrac{1}{-2}=-0,5m=50cm \\ 
  \end{align}$

  khi đeo kính

  $\begin{align}
    & \frac{1}{f’}=\dfrac{1}{d}+\dfrac{1}{d’} \\ 
   & \Leftrightarrow \dfrac{1}{-50}=\dfrac{1}{{{d}_{1}}}-\dfrac{1}{15,38} \\ 
   & \Rightarrow {{d}_{1}}=22cm \\ 
  \end{align}$

  $\begin{align}
    & \frac{1}{f’}=\dfrac{1}{d}+\dfrac{1}{d’} \\ 
   & \Leftrightarrow \dfrac{1}{-50}=\dfrac{1}{{{d}_{2}}}-\dfrac{1}{40} \\ 
   & \Rightarrow {{d}_{2}}=200cm \\ 
  \end{align}$

  khi đeo kính sẽ nhìn được các vật từ 22cm đến 200cm

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )