Môn Vật Lý Lớp 11 một tia sáng hẹp đi từ môi trường trong suốt có chiết suất n1 và môi trường trong suốt có chiết suất n2 tia sáng hợp với mặt phân cách

Question

Môn Vật Lý Lớp 11 một tia sáng hẹp đi từ môi trường trong suốt có chiết suất n1 và môi trường trong suốt có chiết suất n2 tia sáng hợp với mặt phân cách một góc 57 độ khi đó tia khúc xạ và tia phản xạ vuông góc với nhau Tính góc giới hạn phản xạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ximena 3 ngày 2022-05-09T10:03:09+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-09T10:04:24+00:00

  Đáp án:

  ${i_{gh}} = {40,5^o}$ 

  Giải thích các bước giải:

  Để tia phản xạ và tia khúc xạ vuông góc thì:

  $\begin{array}{l}
  \left\{ \begin{array}{l}
  i’ + r = {90^o} \Rightarrow r = {90^o} – i’\\
  {n_1}\sin i = {n_2}\sin r\\
  i = i’
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow {n_1}\sin i = {n_2}\sin \left( {{{90}^o} – i} \right)\\
   \Leftrightarrow {n_1}\sin i = {n_2}\cos i\\
   \Leftrightarrow \dfrac{{{n_1}}}{{{n_2}}} = \cot i = \cot {57^o} = 0,65
  \end{array}$

  Góc tới giới hạn khi chiếu từ môi trường 2 ra môi trường 1 là:

  $\sin {i_{gh}} = \dfrac{{{n_1}}}{{{n_2}}} = 0,65 \Rightarrow {i_{gh}} = {40,5^o}$ 

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )