Môn Vật Lý Lớp 11 Người ta điều chỉnh để lực từ tác dụng lên 1 đoạn dây dẫn không đổi (dây dẫn vuông góc với vecto cảm ứng từ) khi cường độ dòng điện tăn

Question

Môn Vật Lý Lớp 11 Người ta điều chỉnh để lực từ tác dụng lên 1 đoạn dây dẫn không đổi (dây dẫn vuông góc với vecto cảm ứng từ) khi cường độ dòng điện tăng 4A thì cảm ứng từ thay đổi 0,3T; khi cường độ dòng điện giảm 3A thì cảm ứng từ thay đổi 0,54T. Tìm cường độ dòng điện lúc ban đầu Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Arianna 8 phút 2022-09-18T03:40:25+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-18T03:42:04+00:00

  Đáp án:

   I=6,67A

  Giải thích các bước giải:
  \({I_1} = I + 4A;{B_1} = B – 0,3T;{I_2} = I – 3A;{B_2} = B + 0,54T\)

  ta có:
  \(F = BIl\)

  Lực từ trong 2 trường hợp không đổi:
  \(F = BIl = {B_1}.{I_1}.l = {B_2}.{I_2}.l\)

  \((B – 0,3).(I + 4) = (B + 0,54).(I – 3)\)

  \(7B = 0,84I =  > B = \frac{{0,84}}{7}I = 0,12I\)

  thay vào:\((0,12.I – 0,3).(I + 4) = 0,12.I.I\)

  \[I = 6,67A\]

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )