Môn Vật Lý Lớp 11 Trong điện môi ε=2,một quả cầu nhỏ có điện tích q0, gây ra tại điểm N cách nó 10cm một điện trường có cường độ 9000V/m.Chiều của điện t

Question

Môn Vật Lý Lớp 11 Trong điện môi ε=2,một quả cầu nhỏ có điện tích q0, gây ra tại điểm N cách nó 10cm một điện trường có cường độ 9000V/m.Chiều của điện trường hướng ra xa q0
a.q0 là điệm tích gì,thừa (hay thiếu) bao nhiêu electron?
b.Tăng điện tích quả cầu lên gấp đôi.Tìm vị trí những điểm mà tại đó điện trường bằng 4500V/m? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lydia 3 tháng 2022-02-22T14:19:15+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-02-22T14:21:02+00:00

  Đáp án:

  \({{q}_{0}}={{10}^{-8}}C\)

  Giải thích các bước giải:
  \(\varepsilon =2;r=0,1m;E=9000V/m\)

  a> Cường độ điện trường hướng ra xa điện tích => \({{q}_{0}}>0\)

  Độ lớn:
  \(E=k.\dfrac{\left| {{q}_{0}} \right|}{{{r}^{2}}}\Rightarrow \left| {{q}_{0}} \right|=\dfrac{9000.0,{{1}^{2}}}{{{9.10}^{9}}}={{10}^{-8}}C\)

  Điện tích thiếu electron:
  \(n=\dfrac{{{q}_{0}}}{\left| e \right|}=\dfrac{{{10}^{-8}}}{1,{{6.10}^{-19}}}=6,{{25.10}^{10}}e\)

  b> vị trí
  \(E’=k.\dfrac{\left| 2{{q}_{0}} \right|}{r{{‘}^{2}}}\Rightarrow r’=\sqrt{\dfrac{{{9.10}^{9}}{{.2.10}^{-8}}}{4500}}=0,2m\)

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )