Môn Vật Lý Lớp 11 Từ thông qua mạch kín biến thiên theo thời gian được biểu diễn Φ= 0,08(2 –t), điện trở của mạch là 0,4 Ω .Tính cường độ dòng điện cảm ứ

Question

Môn Vật Lý Lớp 11 Từ thông qua mạch kín biến thiên theo thời gian được biểu diễn Φ= 0,08(2 –t), điện trở của mạch là 0,4 Ω .Tính cường độ dòng điện cảm ứng trong 10 s Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Maria 12 tháng 2022-05-08T01:01:44+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-08T01:02:50+00:00

  Đáp án:

   I=0,2A

  Giải thích các bước giải:

  chọn t0=0=>t=10s
  \[I = \frac{\varepsilon }{R} = \frac{{\Delta \Phi }}{{t.R}} = \frac{{\left| {0,08.(2 – 10) – 0,08.2} \right|}}{{10.0,4}} = 0,2A\]

   

  0
  2022-05-08T01:02:52+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  mon-vat-ly-lop-11-tu-thong-qua-mach-kin-bien-thien-theo-thoi-gian-duoc-bieu-dien-φ-0-08-2-t-dien

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )