Môn Vật Lý Lớp 11 Ứng dụng thực tế công của lực điện Mong các bn góp ý cho mình nhiều nha^^

Question

Môn Vật Lý Lớp 11 Ứng dụng thực tế công của lực điện
Mong các bn góp ý cho mình nhiều nha^^ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lydia 6 tháng 2022-08-12T14:12:18+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-12T14:13:51+00:00

  Đặt điện tích dương q trong điện trường đều, nó sẽ chịu tác dụng của lực điện: F→ = q.E→

  – Độ lớn: F = q.E

  – Phương: song song với các đường sức điện

  – Chiều: từ bản dương sang âm.

  ⇒ Lực F→ là lực không đổi

  • Công của lực điện trong điện trường đều

  Công của lực điện trong sự di chuyển của điện tích trong điện trường đề từ M đến N là: A = q.E.d

  trong đó: d = MH− là độ dài đại số, M là hình chiếu của điểm đầu đường đi, H là hình chiếu của điểm cuối đường đi. Chiều dương của MH− cùng với chiều của điện trường.

  ⇒ Công của lực điện không phụ thuộc vào hình dạng

  đường đi mà chỉ phụ thuộc vào vị trí của điểm đầu M và điểm cuối N của đường đi.

  ⇒ Lực tĩnh điện là lực thế.

  ⇒ Trường tĩnh điện là trường thế.

   

  0
  2022-08-12T14:14:13+00:00

  Đáp án:

  Công thức xác định công của lực điện trường làm dịch chuyển điện tích q trong điện trường đều E là A = qEd trong đó d là độ dài đại số của đoạn từ hình chiếu điểm đầu đến hình chiếu điểm cuối lên một đường sức, tính theo chiều đường sức điện.

  Giải thích các bước giải:

  • Đặc điểm của lực điện tác dụng lên một điện tích đặt trong điện trường đều

  Đặt điện tích dương q trong điện trường đều, nó sẽ chịu tác dụng của lực điện: F→ = q.E→

  – Độ lớn: F = q.E

  – Phương: song song với các đường sức điện

  – Chiều: từ bản dương sang âm.

  ⇒ Lực F→ là lực không đổi

   Công của lực điện trong điện trường đều

  Công của lực điện trong sự di chuyển của điện tích trong điện trường đề từ M đến N là: A = q.E.d

  trong đó: d = MH− là độ dài đại số, M là hình chiếu của điểm đầu đường đi, H là hình chiếu của điểm cuối đường đi. Chiều dương của MH− cùng với chiều của điện trường.

  ⇒ Công của lực điện không phụ thuộc vào hình dạng

  đường đi mà chỉ phụ thuộc vào vị trí của điểm đầu M và điểm cuối N của đường đi.

  ⇒ Lực tĩnh điện là lực thế.

  ⇒ Trường tĩnh điện là trường thế.

  Thế năng của một điện tích trong điện trường.

  • Định nghĩa: Thế năng của điện tích đặt tại một điểm trong điện trường đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường khi đặt điện tích tại điểm đó.

  • Điện trường đều: Chọn mốc thế năng là bản âm thì thế năng WM = A = q.E.d với d là khoảng cách từ M đến bản âm.

  Điện trường do nhiều điện tích gây ra: Chọn mốc thế năng ở vô cùng:

  • Sự phụ thuộc của thế năng WM vào điện tích q

  Thế năng của một điện tích điểm q đặt tại điểm M trong điện trường: WM = AM∞ = VM.q

  với VM là hệ số tỉ lệ không phụ thuộc vào q mà chỉ phụ thuộc vào vị trí M trong điện trường.

  • Công của lực điện và độ giảm thế năng của điện tích trong điện trường.

  Khi một điện tích q di chuyển từ điểm M đến điểm N trong một điện trường thì công mà lực điện trường tác dụng lên điện tích đó sinh ra sẽ bằng độ giảm thế năng của điện tích q trong điện trường.

  #nocopy

  @chaucute12

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )