Môn Vật Lý Lớp 11 Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự 15cm, cách thấu kính 20cm. Nếu dịch chuyển thấu kính ra xa vật

Question

Môn Vật Lý Lớp 11 Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự 15cm, cách thấu kính 20cm. Nếu dịch chuyển thấu kính ra xa vật 1 đoạn 5cm theo phương của trục chính thì ảnh di chuyển 1 đoạn bao nhiêu? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Rose 4 tháng 2022-01-14T07:22:42+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-14T07:24:28+00:00

  Đáp án:

   d=22,5cm

  Giải thích các bước giải:\(f = 15cm;{d_1} = 20cm;{d_2} = 25cm\)

  Khoảng cách từ ảnh tới thấu kính : 
  \(\dfrac{1}{f} = \dfrac{1}{{{d_1}}} + \dfrac{1}{{{d_1}’}} \Rightarrow {d_1}’ = \dfrac{{f.{d_1}}}{{{d_1} – f}} = \dfrac{{15.20}}{{20 – 15}} = 60cm\)

  \(\dfrac{1}{f} = \dfrac{1}{{{d_2}}} + \dfrac{1}{{{d_2}’}} \Rightarrow {d_2}’ = \dfrac{{f.{d_2}}}{{{d_2} – f}} = \dfrac{{15.25}}{{25 – 15}} = 37,5cm\)

  => Ảnh dịch chuyển : 
  \(d = {d_1}’ – {d_2}’ = 60 – 37,5 = 22,5cm\)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )