Môn Vật Lý Lớp 12 1 bánh xe có bán kính 10cm , lúc đầu đứng yên , sau đó quay quanh trục của nó với gia tốc góc 3,14rad/s2 . hỏi sau giây thứ nhất thì 1

Question

Môn Vật Lý Lớp 12 1 bánh xe có bán kính 10cm , lúc đầu đứng yên , sau đó quay quanh trục của nó với gia tốc góc 3,14rad/s2 . hỏi sau giây thứ nhất thì 1 điểm bất kì trên vành bánh xe có :
a , Tốc độ góc và tốc độ dài bằng bao nhiêu ?
b , gia tốc tiếp tuyến , gia tốc pháp tuyến và gia tốc toàn phần bằng bao nhiêu ? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Eden 3 ngày 2022-09-23T18:15:15+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-23T18:16:48+00:00

  Đáp án:

  a) \(\left\{ \begin{array}{l}\omega = 3,14\left( {rad/s} \right)\\v = 0,314\left( {m/s} \right)\end{array} \right.\)

  b) \(\left\{ \begin{array}{l}{a_t} = 0,314m/{s^2}\\{a_n} = 0,99m/{s^2}\\a = 1,04m/{s^2}\end{array} \right.\)

  Giải thích các bước giải:

  a)

  + Tốc độ góc: \(\omega  = \gamma t = 3,14.1 = 3,14\left( {rad/s} \right)\)

  + Tốc độ dài: \(v = \omega r = 3,14.0,1 = 0,314\left( {m/s} \right)\)

  b)

  + Gia tốc tiếp tuyến: \({a_t} = \gamma r = 3,14.0,1 = 0,314m/{s^2}\)

  + Gia tốc pháp tuyến: \({a_n} = {\omega ^2}r = 3,{14^2}.0,1 = 0,99\left( {m/{s^2}} \right)\)

  + Chu kì: \(T = \dfrac{{2\pi }}{\omega } = 2s\)

  + Ta có: \(t = 1s = \dfrac{T}{2}\)

  \( \Rightarrow \overrightarrow {{a_t}}  \bot \overrightarrow {{a_n}} \)

  + Gia tốc toàn phần: \(a = \sqrt {a_t^2 + a_n^2}  = \sqrt {0,{{314}^2} + 0,{{99}^2}}  = 1,04m/{s^2}\)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )