Môn Vật Lý Lớp 12 1 vật thực hiện đồng thời 2 dđ đh cùng phương theo các pt: x1=4sin(πt+a)cm và x2=4√3cos(πt) . Biên độ tổng hợp đạt GTNN khi ?

Question

Môn Vật Lý Lớp 12 1 vật thực hiện đồng thời 2 dđ đh cùng phương theo các pt: x1=4sin(πt+a)cm và x2=4√3cos(πt) . Biên độ tổng hợp đạt GTNN khi ? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Skylar 8 tháng 2022-09-01T09:35:48+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-01T09:37:04+00:00

  Đáp án:

  Để biên độ tổng hợp đạt GTNN thì $a = \dfrac{{3\pi }}{2} + k2\pi \left( {rad} \right)$ 

  Giải thích các bước giải:

  Để biên độ tổng hợp của 2 dao động đạt giá trị nhỏ nhất thì hai dao động phải ngược pha với nhau, do đó ta có:

  ${x_1} = 4\sin \left( {\pi t + a} \right) = 4\cos \left( {\pi t + a – \dfrac{\pi }{2}} \right)$

  Để x1 và x2 ngược pha thì:

  $a – \dfrac{\pi }{2} = \pi  + k2\pi  \Rightarrow a = \dfrac{{3\pi }}{2} + k2\pi \left( {rad} \right)$ 

  0
  2022-09-01T09:37:36+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  mon-vat-ly-lop-12-1-vat-thuc-hien-dong-thoi-2-dd-dh-cung-phuong-theo-cac-pt-1-4sin-t-a-cm-va-2-4

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )