Môn Vật Lý Lớp 12 cho đoạn mạch xoay chiều mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R , cuộn cảm thuần L, tụ điện C . Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu L ,hai đầu C

Question

Môn Vật Lý Lớp 12 cho đoạn mạch xoay chiều mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R , cuộn cảm thuần L, tụ điện C . Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu L ,hai đầu C và hai đầu đoạn mạch lần lượt là $U_{L}$ =40V, $U_{C}$ =120V, $U_{AB}$ =100v. Độ lệch pha giữa điện áp của hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện trong mạch bằng bao nhiêu? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Josie 4 tháng 2022-01-14T00:44:06+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-14T00:46:01+00:00

  Đáp án:

  Điện áp của hai đâu đoạn mạch sớm pha hơn cường độ dòng điện một góc 53,13°. 

  Giải thích các bước giải:

  Điện áp của điện trở là:

  $\begin{array}{l}
  {U_R}^2 = {U_{AB}}^2 – {\left( {{U_L} – {U_C}} \right)^2}\\
   \Rightarrow {U_R} = 60V
  \end{array}$

  Độ lệch pha giữa điện áp của hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện là:

  $\begin{array}{l}
  \tan \alpha  = \dfrac{{{Z_L} – {Z_C}}}{R} = \dfrac{{{U_L} – {U_C}}}{R} = \dfrac{{40 – 120}}{{60}} =  – \dfrac{4}{3}\\
   \Rightarrow \alpha  =  – 53,{13^o}
  \end{array}$

  Vậy điện áp của hai đâu đoạn mạch sớm pha hơn cường độ dòng điện một góc 53,13°.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )