Môn Vật Lý Lớp 12 cho em hoi cau nay a

Question

Môn Vật Lý Lớp 12 cho em hoi cau nay a Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-vat-ly-lop-12-cho-em-hoi-cau-nay-a

in progress 0
Allison 2 tuần 2022-05-07T03:06:18+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T03:07:29+00:00

  Đáp án: C

  $\Delta D=\dfrac{D}{3}$

  Giải thích các bước giải:

   Khi M là vân sáng bặc 1 :

  $i=\dfrac{D.\lambda }{a}$

  để M là vân tối thì: 

  $(k+0,5).i’=i$

  ta có: 

  $\begin{align}
    & (k+0,5).i’=i \\ 
   & k=1\Rightarrow 1,5.\dfrac{D’.\lambda }{a}=\dfrac{D.\lambda }{a} \\ 
   & \Rightarrow D’=\dfrac{2}{3}D \\ 
  \end{align}$

  cần tịnh tiến màn theo phương vuông góc 1 đoạn:

  $\Delta D=D-D’=D-\dfrac{2}{3}D=\dfrac{D}{3}$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )