Môn Vật Lý Lớp 12 Cho mạch dao động LC có chu kỳ dao động riêng và tần số dao động riêng lần lượt là T và f. Ghép tụ C với tụ C’ như thế nào, có giá trị

Question

Môn Vật Lý Lớp 12 Cho mạch dao động LC có chu kỳ dao động riêng và tần số dao động riêng lần lượt là T và f. Ghép tụ C với tụ C’ như thế nào, có giá trị bao nhiêu để
a) chu kỳ dao động tăng 3 lần?
b) tần số tăng 2 lần? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ella 1 tuần 2022-09-17T19:30:04+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-17T19:31:15+00:00

  Đáp án:

   C’=8C

  Giải thích các bước giải:

   1. Chu kì dao động:

  \(T = 2\pi \sqrt {LC} \)

  Chu kì tăng 3 lần:

  \(\begin{array}{l}
  T’ = 2\pi \sqrt {L{C_b}}  = 3.2\pi \sqrt {LC} \\
   \Rightarrow {C_b} = 9C
  \end{array}\)

  Cb tăng ⇒ ghép tụ song song.

  C’=Cb-C=8C

  2. Tần số:

  \(f = \frac{1}{{2\pi \sqrt {LC} }}\)

  Tần số tăng 2 lần:

  \(\begin{array}{l}
  f’ = 2f \Leftrightarrow \frac{1}{{2\pi \sqrt {L{C_b}} }} = \frac{2}{{2\pi \sqrt {LC} }}\\
   \Rightarrow {C_b} = \frac{C}{4}
  \end{array}\)

  Cb giảm ⇒ ghép tụ nối tiếp

  \(\begin{array}{l}
  \frac{1}{{{C_b}}} = \frac{1}{C} + \frac{1}{{C’}}\\
   \Rightarrow C’ = \frac{C}{3}
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )