Môn Vật Lý Lớp 12 Xét một đoạn mạch xoay chiều mắc nối tiếp gồm cuộn dây D và tụ điện C. Điện áp tức thời ở hai đầu cuộn dây D và điện áp tức thời ở hai

Question

Môn Vật Lý Lớp 12 Xét một đoạn mạch xoay chiều mắc nối tiếp gồm cuộn dây D và tụ điện C. Điện áp tức thời ở hai đầu cuộn dây D và điện áp tức thời ở hai đầu tụ điện C được biểu diễn bởi các đồ thị u_D, u_C như hình vẽ. Trên trục thời gian t, khoảng cách giữa các điểm a – b, b – c, c – d, d – e là đều nhau. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch gần bằng với giá trị nào nhất sau đây?
A. 40 V.
B. 200 V.
C. 140 V.
D. 80 V.
Giúp em làm bài này với ạ :< Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-vat-ly-lop-12-et-mot-doan-mach-oay-chieu-mac-noi-tiep-gom-cuon-day-d-va-tu-dien-c-dien-ap-tu

in progress 0
Kylie 7 tháng 2022-08-20T11:09:39+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-20T11:11:13+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Từ a đến e là T/2 => d đến e là T/8

  + tại D thì uc cực tiểu => đến E thì uc =- căn 2/2 Uc max theo chiều dương

  + tại E thì uL max 

  => Uc, UL lệch pha 3$\pi$ /4

  biết Uc max, UL max => U=80

  0
  2022-08-20T11:11:17+00:00

  Đáp án: D

   

  Giải thích các bước giải:

  Ta có, khoảng thời gian từ a đến e là \(\dfrac{T}{2}\)

  Mà khoảng cách giữa các điểm \(a – b,b – c,c – d,d – e\) là đều nhau

  \( \Rightarrow {t_{a – b}} = {t_{b – c}} = {t_{c – d}} = {t_{d – e}} = \dfrac{T}{8}\)

  + Tại d ta thấy: \({u_C} =  – {U_{0C}} =  – 120V\) \( \Rightarrow \) tại \(e\): \({U_C} =  – \dfrac{{{U_{0C}}}}{{\sqrt 2 }}\)

  + Tại e: \(\left\{ \begin{array}{l}{u_D} = {U_{0D}}\\{u_C} =  – \dfrac{{{U_{0C}}}}{{\sqrt 2 }}\end{array} \right.\)

  \( \Rightarrow \) Độ lệch pha giữa \({u_D}\)\({u_C}\)\(\dfrac{{3\pi }}{4}\)

  Lại có: \(\overrightarrow {{U_0}}  = \overrightarrow {{U_{0D}}}  + \overrightarrow {{U_{0C}}} \)

  \(\begin{array}{l} \Rightarrow {U_0}^2 = U_{0D}^2 + U_{0C}^2 + 2{U_{0D}}{U_{0C}}cos\dfrac{{3\pi }}{4}\\ = {160^2} + {120^2} + 2.160.120.cos\dfrac{{3\pi }}{4}\\ \Rightarrow {U_0} = 113,35V\end{array}\)

  \( \Rightarrow U = \dfrac{{{U_0}}}{{\sqrt 2 }} = 80,147V\)

  \( \Rightarrow ChonD\)

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )