Môn Vật Lý Lớp 12 Giải thích rõ giúp em với. Bài này khó

Question

Môn Vật Lý Lớp 12 Giải thích rõ giúp em với. Bài này khó Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-vat-ly-lop-12-giai-thich-ro-giup-em-voi-bai-nay-kho

in progress 0
Melanie 12 tháng 2022-05-07T02:29:59+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T02:31:33+00:00

  Đáp án:

  `C. 34,5 (cm)` 

  Giải thích các bước giải:

  Độ dãn của lò xo ở VTCB là:

  `Δl_0 = (mgsin\alpha)/k=(0,1.10.sin(30^o))/20=0,025(m)=2,5(cm)`

  Vậy chiều dài lớn nhất của lò xo là:

  `l_max = l_0 + Δl_0 + A=30+2,5+2=34,5 (cm)`

  0
  2022-05-07T02:31:58+00:00

  Đáp án:

   C

  Giải thích các bước giải:

   Đọ dãn lò xo ở VTCB

  \[\Delta l = \frac{{mg\sin \alpha }}{k} = \frac{{0,1.10.\sin {{30}^0}}}{{20}} = 0,025m = 2,5cm\]

  Chiều dài lớn nhất của lò xo

  \[{l_{max}} = {l_0} + \Delta l + A = 30 + 2,5 + 2 = 34,5cm\]

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )