Môn Vật Lý Lớp 12 giúp mih vs…Một sóng hình sin truyền theo phương Ox từ nguồn O với tần số 20 Hz, biên độ 4 cm có tốc độ 12 m/s. Gọi A và B là hai điể

Question

Môn Vật Lý Lớp 12 giúp mih vs…Một sóng hình sin truyền theo phương Ox từ nguồn O với tần số 20 Hz, biên độ 4 cm có tốc độ 12 m/s. Gọi A và B là hai điểm nằm trên Ox, ở cùng một phía so với O và cách nhau 15 cm. Hai phần tử môi trường tại A và B cách nhau đoạn lớn nhất là Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Katherine 8 phút 2022-07-21T04:44:13+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. giangnguyen
  0
  2022-07-21T04:45:32+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải: λ=60cm;AB=λ4⇒uA⊥uB

  ⇒dmax=2 căn (2 căn 2 )^2 + 7.5^2 = căn 257

  0
  2022-07-21T04:46:02+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải: 2

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )