Môn Vật Lý Lớp 12 Một con lắc đơn có chiều dài l = 16 cm. Kéo con lắc này lệch khỏi vị trí cân bằng một góc 90 rồi thả nhẹ cho con lắc dao động. Bỏ qua c

Question

Môn Vật Lý Lớp 12 Một con lắc đơn có chiều dài l = 16 cm. Kéo con lắc này lệch khỏi vị trí cân bằng một góc 90 rồi thả nhẹ cho con lắc dao động. Bỏ qua các ma sát, lấy g= 10 m/s2. Chọn gốc thời gian lúc thả vật, chiều dương là chuyển chuyển động ban đầu của con lắc. Hãy viết phương trình dao động của con lắc theo li độ góc
( cho t hỏi phần chiều dương là chuyển đoongj ban đầu của con lắc nghĩa là j? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Eloise 12 tháng 2022-05-07T15:12:47+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

 1. giangnguyen
  0
  2022-05-07T15:14:10+00:00

  Đáp án:

  $\alpha =0,157.cos(2,5\pi +\pi )$

  Giải thích các bước giải:

  $l=16cm;{{\alpha }_{0}}={{9}^{0}};$

  Tần số góc:

  $\omega =\sqrt{\dfrac{g}{l}}=\sqrt{\dfrac{10}{0,16}}=2,5\sqrt{10}=2,5\pi (rad/s)$

  vì gốc thời gian lúc thả vật, và khi thả vật chuyển động theo chiều dương nên:

  $t=0\Rightarrow \alpha =-{{\alpha }_{0}}$

  $\varphi =\pi $

  biên độ góc:

  ${{\alpha }_{0}}={{9}^{0}}=9.\dfrac{\pi }{180}=0,157rad$

  phương trình li đô góc:

  $\alpha =0,157.cos(2,5\pi +\pi )$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )