Môn Vật Lý Lớp 12 Một giọt nước rơi tự do. Trong giây đầu tiên nó rơi được đoạn đường s1. Trong giây thứ 4 nó rơi được đoạn đường s2. Tính tỷ số S2/S1 gi

Question

Môn Vật Lý Lớp 12 Một giọt nước rơi tự do. Trong giây đầu tiên nó rơi được đoạn đường s1. Trong giây thứ 4 nó rơi được đoạn đường s2. Tính tỷ số S2/S1
giups với ạ.. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Melanie 1 năm 2022-03-22T05:53:39+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-22T05:55:06+00:00

  Quãng đường đi 1s đầu : s1=(10.1²)/2=5(m)

  Quãng đường đi 4s là:      s=(10.4²)/2=80(m)

  Quãng đường đi 3s là:      Δs=(10.3²)/2=45(m)

  Quãng đường đi được trong giây thứ 4: 

  s2=s-Δs=80-45=35(m)

  Tỉ số S2/S1=35:5=7

  0
  2022-03-22T05:55:11+00:00

  Đáp án:

   7

  Giải thích các bước giải:

   quãng đường nước nơi trong 4s, 3s, 1s kể từ thời điểm ban đầu: 

  \[\begin{array}{l}
  {s_4} = \frac{{g{t_4}^2}}{2} = \frac{{g{{.4}^2}}}{2} = 8g\\
  {s_3} = \frac{{gt_3^2}}{2} = \frac{{g{{.3}^2}}}{2} = 4,5g\\
  {s_1} = \frac{{gt_1^2}}{2} = \frac{{g.1}}{2} = 0,5g
  \end{array}\]

  \[\begin{array}{l}
  {s_2} = {s_4} – {s_3} = 3,5g\\
  \frac{{{s_2}}}{{{s_1}}} = 7
  \end{array}\]

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )