Môn Vật Lý Lớp 12 Một người ngồi trên bờ biển quan sát thấy khoảng cách giữa 2 ngọn sóng liên tiếp bằng 15m. Ngoài ra người đó đếm được 10 ngọn sóng liên

Question

Môn Vật Lý Lớp 12 Một người ngồi trên bờ biển quan sát thấy khoảng cách giữa 2 ngọn sóng liên tiếp bằng 15m. Ngoài ra người đó đếm được 10 ngọn sóng liên tiếp đi qua trước mặt trong 36s
a. Tính chu kỳ, tần số của sóng biển
b. Tốc độ truyền sóng của nước biển Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Daisy 17 phút 2022-09-23T01:28:03+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-23T01:29:03+00:00

  Đáp án:

   a. 4s; 0,25Hz

  b. 3,75m/s

  Giải thích các bước giải:

  a.

  Khoảng thười gian 10 ngọn sóng liên tiếp đi qua trước mặt: 9T = 36 ⇒ T = 4s

  Tần số của sóng biển: f = 1: T = 0,25Hz

  b. Khoảng cách giữa 2 ngọn sóng liên tiếp:

  \[\lambda  = 15m\]

  Tốc độ truyền sóng của nước biển

  \[v = \lambda .f = 15.0,25 = 3,75m\]

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )