Môn Vật Lý Lớp 12 Một sóng cơ học dao động có phương trình u=20cos(20x-1000t) cm, (x tính bằng m, t tính bằng s). Vận tốc sóng là bao nhiêu ? A. 15,7 m/s

Question

Môn Vật Lý Lớp 12 Một sóng cơ học dao động có phương trình u=20cos(20x-1000t) cm, (x tính bằng m, t tính bằng s). Vận tốc sóng là bao nhiêu ?
A. 15,7 m/s
B. 31,4 m/s
C. 50 m/s
D. 100 m/s Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Alice 2 tuần 2022-07-05T09:54:46+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-05T09:56:14+00:00

  Đáp án:

   C. 50 m/s

  Giải thích các bước giải:

   $\begin{align}
    & u=20cos(20x-1000t) \\ 
   & =20cos(1000t-20x+\pi ) \\ 
   & =Acos(\omega t+\varphi -\dfrac{2\pi x}{\lambda }) \\ 
  \end{align}$

  ta có bước sóng:

  $\begin{align}
    & 20x=\dfrac{2\pi x}{\lambda } \\ 
   & \Rightarrow \lambda =\dfrac{\pi }{10}m \\ 
  \end{align}$

  vận tốc truyền sóng:

  $\begin{align}
    & \lambda =v.T \\ 
   & \Rightarrow v=\dfrac{\lambda .\omega }{2\pi }=\dfrac{\dfrac{\pi }{10}.1000}{2\pi }=50m/s \\ 
  \end{align}$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )